ΤΡΟΧΟservice Ελαστικά
Ελαστικά Auto - Moto
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΕΛΑΣΤΙΚΑ AUTO
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΟΤΟ
ΖΑΝΤΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Χρήσιμες πληροφορίες


diktis_2 (1K)  Αντιστοιχίες διαστάσεων επιβατικών ελαστικών
diktis_2 (1K)  Αντιστοιχίες διαστάσεων ελαστικών off road 4Χ4
diktis_2 (1K)  Δείκτες ταχύτητας ελαστικών μοτοσικλέτας
diktis_2 (1K)  Δείκτες ταχύτητας ελαστικών αυτοκινήτου
diktis_2 (1K)  Μετατροπή πιέσεων BAR - PSI

Αντιστοιχία δεικτών ταχύτητας moto σε Km/h
Σύμβολο

Μέγιστη ταχύτητα
B C D E F G J K L M N
50 60 65 70 80 90 100 110 120 130 140

Σύμβολο

Μέγιστη ταχύτητα
P O R S T U H V Z ZR W
150 160 170 180 190 200 210 >210 240 >240 300

Αντιστοιχία δεικτών ταχύτητας auto σε Km/h
Σύμβολο

Μέγιστη ταχύτητα
B C D E F G J K L M N
50 60 65 70 80 90 100 110 120 130 140

Σύμβολο

Μέγιστη ταχύτητα
P Q R S T H VR V W Y ZR
150 160 170 180 190 210 >210 240 270 300 >240

Μετατροπή πιέσεων BAR - PSI
BAR 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0
PSI 23 25 26 28 29 30 32 33 35 36 38 39 41 42 44
Κατάλογος θεμάτων

 Αζωτο.
 Απαραίτητος έλεγχος.
 Τα ελαστικά on-off στους δρόμους της πόλης.
 Διαστάσεις ελαστικών.
 Ελαστικών φθορές.
 Συντήρηση.
 Σωστή επιλογή.

Αρχή σελίδας
Αρχική Σελίδα | Ιστορία | Ελαστικά Auto | Ελαστικά Moto | Ζάντες | Υπηρεσίες | Τεχνικά Θέματα 
Προσφορές | Επικοινωνία | Συνδέσεις | e-mail: info@troxoservice.gr

© 2000 - 2004 TROXOservice