Οι χειμερινές συνθήκες οδήγησης και το όριο των 7° C

Έρευνες από ανεξάρτητους οργανισμούς οδικής ασφάλειας σε χώρες που αντιμετωπίζουν για αρκετό χρονικό διάστημα χειμερινές συνθήκες υπενθυμίζουν ότι, ειδικά τα καλοκαιρινά ελαστικά ( …αυτά που χρησιμοποιούμε κυρίως στην χώρα μας ) λειτουργούν με μειωμένη απόδοση όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος βρίσκετε κάτω από τους 7 ο C.

Τα αποτελέσματα των ερευνών δείχνουν ότι το φαινόμενο αυτό οφείλετε στην σύνθεση της γόμας και στην σχεδίαση του πέλματος των θερινών ελαστικών, όπου σε θερμοκρασίες κάτω των 7 ο C χάνουν μέρος της ελαστικότητάς τους.

Φυσικά η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί με την χρήση χειμερινών ελαστικών όπου κάτω από τους 7 ο C οι συγκριτικές δοκιμές τους δίνουν κατά 4,8 μέτρα μικρότερη απόσταση ακινητοποίησης του οχήματος σε βρεγμένο δρόμο και 11 μέτρα σε δρόμο με πάγο – χιόνι.

This entry was posted in Τεχνικά - Συμβουλές and tagged , , . Bookmark the permalink.